Pojęcie networkingu jest z Polsce znane już od kilku lat, ale ciągle wzbudza ono pewne kontrowersje. W opinii niektórych jest to po prostu eleganckie opakowanie dla załatwiania wszystkiego po znajomości, inni łączą je raczej z przemyślanym budowaniem sieci relacji w obszarze specjalizacji zawodowej. Przyjrzyjmy się zatem czym naprawdę jest networking i jakie ma znaczenie w procesie poszukiwania pracy.

Networking – co to jest

Na ogół networking rozumiany jest po prostu jako sieć wzajemnych kontaktów i relacji, która pozwala na wymianę informacji i zasobów. Tyle czystej teorii, bo w praktyce sprawa jest dużo bardziej oczywista: działanie na zasadzie networkingu to długotrwały proces, którego celem jest zbudowanie sieci kontaktów w ramach branży, w której funkcjonuje pracownik. W rezultacie ludzie obracający się w tej samej działalności mogą wzajemnie sobie pomagać, co wspiera stały rozwój całego biznesu.

Gdzie zacząć budowanie swojej sieci kontaktów? Wszędzie. Internet, zwłaszcza branżowe portale internetowe czy strony społecznościowe, są dobrym początkiem, ale na pewno nie mogą zastąpić innych form kontaktu. Warto być otwartym na ludzi w bardziej i mniej formalnych sytuacjach, bo nigdy nie wiadomo czy znajomy znajomego nie pracuje w podobnej branży i nie zechce nawiązać z nami kontaktu zawodowego.

Jak to się robi

Nie ma jednego prostego przepisu na skuteczny networking, bo nie powinien być on generowany sztucznie. Złotą zasadą networkingu jest tworzenie sieci takich relacji, aby osiągane korzyści były obopólne – głównie w zakresie wymiany informacji i tworzenia życzliwej atmosfery biznesu, która sprzyja rozwojowi firm. Wytworzenia takich relacji wymaga jednak czasu i zaangażowania obu stron tej relacji – na pewno nie można uważać za zachowanie networkingowe takiego zachowania, które jest z góry zaplanowane na osiągnięcie konkretnego celu czy rozdawanie swoich wizytówek na lewo i prawo. Czym innym jest jednak obecność na branżowych konferencjach, seminariach i aktywne uczestnictwo na przykład na targach biznesowych.

Aby móc korzystać ze stworzonej sieci networkingowej należy pamiętać o wzajemnych charakterze takich relacji i podtrzymywaniu zbudowanej sieci kontaktów, tak aby nasza aktywność nie ograniczała się jedynie do momentu, w którym sami czegoś potrzebujemy.

Szukanie pracy a networking

Posiadanie sieci znajomych biznesowych nie sprowadza się do wykorzystania ich w celu zdobycia pracy, ale niewątpliwie można wykorzystać swoje biznesowe znajomości w procesie rekrutacji. Pracodawcy chętnie korzystają z takiej formy szukania pracowników, ponieważ wiąże się to dla nich z pozyskaniem sprawdzonego kandydata, który zwykle potrafi doskonale dopasować się do systemu pracy i atmosfery w danej firmie.

Czy networking słusznie bywa kojarzony z „kolesiostwem” i załatwianiem sobie pracy na zasadzie znajomości? Zdecydowanie nie. Takie opinie wynikają przede wszystkim z niewiedzy oraz podpinania cwaniackich zachowań pod networking. Efektem powiązanej sieci znajomości w branży może być co najwyżej polecenie jakiejś kandydatury, ale zwykle inicjatorem takiego zachowania nie jest sam zainteresowany podjęciem pracy, ale druga strona, czyli pracownik firmy, która ma wolny etat.

Pracodawcy potwierdzają, że kandydat „z polecenia” jest mile widziany w procesie rekrutacji, bo można go porównać do produktu, który otrzymał ceniony certyfikat dobrej jakości. Co nie zwalnia go z przejścia wszystkich etapów rekrutacji, jak pozostali kandydaci.

Networking:

  1. To nie jest załatwianie spraw po znajomości.
  2. Wymaga czasu i zaangażowania.
  3. Pomaga w rozwoju kariery, na każdym jej etapie.

Więcej: