Decyzja o kierunku, w jakim będzie zmierzać życie zawodowe każdego z nas najczęściej zapada w okresie młodzieńczym. To wtedy przychodzi czas wyboru kierunku studiów, zdobywania pierwszych doświadczeń u budowania podstaw pod przyszłą ścieżkę kariery. Jednak co zrobić, kiedy realia rynku pracy weryfikują takie decyzje i pokazują, że wybrany zawód nie rokuje najlepiej? Można pomyśleć o przebranżowieniu się.

Decyzja o tym, żeby mniej lub bardziej zmienić swój profil zawodowy zapada najczęściej w dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest taka, w której wybrana kariera nie spełnia oczekiwań pracownika – ani finansowych, ani tych dotyczących samorealizacji i ambicji zawodowych. Drugi przypadek dotyczy osób, które mają problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie, ponieważ sytuacja ekonomiczna w danej branży nie wykazuje już zapotrzebowania na konkretne stanowiska i umiejętności. Z jednej strony można mieć więc do czynienia z brakiem sukcesów i zjawiskiem, które można nazwać „wypaleniem zawodowym”, a z drugiej strony zdarza się, że to twarde realia ekonomiczne dyktują warunki, w których pracownik nie ma szansy wykazać się w swoim zawodzie lub nie może znaleźć odpowiednich ofert pracy. W praktyce na przebranżowienie najczęściej decydują się młodzi ludzie, którzy po ukończeniu studiów podejmują pracę w zupełnie innej branży i tam budują swoją pozycję zawodową oraz pracownicy, którzy wskutek zmian w gospodarce utracili dotychczasowe miejsca pracy lub od dłuższego czasu mają problem ze znalezieniem pracodawcy.

Analiza rynku pracy i umiejętności

Współczesny rynek pracy jest niezwykle dynamiczny, co wymusza ciągłe przekształcanie się potrzeb i struktury wielu branż. Dlatego podejmując decyzję o zmianie zawodu trzeba skupić się na dwóch czynnikach. Pierwszy to zapotrzebowanie rynku pracy, a drugi indywidualne umiejętności i kompetencje kandydata. Bo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś pozbawiony umiejętności analitycznych myśli o karierze w finansach, albo informatyk w dobrze prosperującej firmie IT (ogłoszenia o pracy) przebranżawia się, aby zrobić karierę jako filozof.

Przygotowanie do zawodu

Podobnie jak za młodu człowiek uczy się konkretnych umiejętności na studiach, stażach czy kursach, tak w przypadku zmiany specjalizacji czy branży często naukę trzeba zacząć od nowa. Ale w większości sytuacji każdy pracownik w dotychczasowej karierze nabył takie kompetencje, które wystarczy w odpowiedni sposób ukierunkować, aby znalazły zastosowanie u innego pracodawcy. Warto na etapie analizy nowej drogi kariery przejrzeć portale z ofertami pracy i zapoznać się z wymaganiami, jakie muszą spełniać kandydaci na danym stanowisku. W przypadku utraty zatrudnienia, urzędy pracy oferują różnego rodzaju kursy i szkolenia, które przygotują bezrobotnego do wejścia na nowe tereny na rynku pracy. Można też zainteresować się możliwością przebranżowienia u dotychczasowego pracodawcy. Taka zmiana nie zawsze jest możliwa, ale jeśli pracodawca wykaże chęć pomocy w przekwalifikowaniu pracownika z pewnością będzie to sytuacja najbardziej komfortowa dla obu stron. W końcu firma zatrzymuje w swoich szeregach cenionego, lojalnego pracownika, który w zamian za to otrzymuje poczucie bezpieczeństwa, pozostaje w znanym sobie środowisku i czasami nie traci możliwości powrotu na stare stanowisko.

Myśląc o zmianie pracy na karierę w zupełnie innej branży trzeba pamiętać, że może się to wiązać z dużym ryzykiem, zwłaszcza jeśli dotychczasowe zatrudnienie zapewniało pracownikowi godziwe warunki pracy i wynagrodzenie. Jeśli jednak ktoś boryka się z problemem znalezienia pracy już od dłuższego czasu najczęściej nie ma nic do stracenia, więc tym bardziej powinien zaangażować się w zdobycie nowych kompetencji.

Oferty pracy z wielu branży dostępne są na SzukamPracy.pl.